برچسب: کارآفرینی سازمانی

کتابی با موضوع کارآفرینی سازمانی

بازدید: 107  تجار و معاملات تجارتي تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد معاملات تجارتي ازقرارذيل است – خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه...

مقاله ای با موضوع تکنیک های جدید کارآفرینی

بازدید: 123  تکنيک اين موضوع شباهت به ايده و طرح دارد. اما در اين روش ها با استفاده از ديگر عوامل و ساختارها به فکر ترقی و پيشرفت هستيم. تکنيک های انواع و اقسام...