برچسب: گزارش کار مخابرات

گزارش کار اداره مخابرات برای رشته کامپیوتر

بازدید: 69فهرست فصل اول -اشنایی با مکان کاراموزی -تاریخچه مخابرات -مخابرات در جهان -مخابرات در ایران -بخش های مختلف یک مرکز مخابراتی – سالن دستگاه PCM – (117)MDF – -اتاق کابل -دیزل ژنراتورو اتاق...

دانلود پروژه کارآموزی در مخابرات

بازدید: 74  شرح مختصر از خدمات فرآيند خدمات : خدماتی که در اين بخش ارائه می شوند عبارتند از : 1- خرابی از سوييچ 2- up grade سوييچ 3- کنترل عملکرد سوييچ (تغيير سخت...

گزارش کارآموزی شرکت مخابرات تهران

بازدید: 48  چکیده سیستم 3000 T0PDLC یک سیستم شبکه دستیابی ACCESS و یکی از پیشرفته ترین سیستم های (DIGITAL LOOP CARRIER ) جهت ارایه خدمات به مشترکین میباشد. با استفاده از این سیستم بواسطه...