برچسب / گزارش کار مخابرات

  • فهرست فصل اول -اشنایی با مکان کاراموزی -تاریخچه مخابرات -مخابرات در جهان -مخابرات در ایران -بخش های مختلف یک مرکز مخابراتی – سالن دستگاه PCM – (117)MDF – -اتاق کابل -دیزل ژنراتورو اتاق باطری -چگونگی برقراری ارتباط بین دو مشترک فصل دوم -اشنایی با بخش دیتا – معرفی سرویس های دیتا MPLS – PTP – […]

    بیشتر
  •   شرح مختصر از خدمات فرآيند خدمات : خدماتی که در اين بخش ارائه می شوند عبارتند از : 1- خرابی از سوييچ 2- up grade سوييچ 3- کنترل عملکرد سوييچ (تغيير سخت افزار و نرم افزار) 4- ارزيابی سوييچ و غيره فعاليتهای اين بخش به طور کلی به سه دسته زير تقسيم می شوند […]

    بیشتر
  •   چکیده سیستم 3000 T0PDLC یک سیستم شبکه دستیابی ACCESS و یکی از پیشرفته ترین سیستم های (DIGITAL LOOP CARRIER ) جهت ارایه خدمات به مشترکین میباشد. با استفاده از این سیستم بواسطه قابلیت جابجایی معماری تقسیم بندی واحدها تعداد حداقل6 و حداکثر 672 کانال می تواند در سیستم DLC3000 مورد استفاده قرار گیرد . […]

    بیشتر