دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروژه فروشگاه لبنیاتی با سی شارپ (C#)

  فهرست فصل اول:   مقدمه و هدف پروژه فروشگاه 6 الف- هدف 7 ب) محدوده پروژه 7 مقدمه 8 مشخصات فنی نرم افزار 8 فصل دوم:   توضیحات کلی سیستم 9 الف) توضيحات کلي 10 1-چشم انداز محصول 10 […]

30000تومان توضیحات بیشتر