ترجمه تاریخچه ای از هوش مصنوعی – Artificial intelligence

بازدید: 79مقدمه : اگر چه تعریف دقیق و واضحی از AI وجود ندارد ( حتی برای هوش ) ولی می توان تعریفی از ماشینی که بتواند فکر کند و یا مثل انسان عمل کند...