بهسازی زمینهای آبرفتی به روش تزریق سیمان

بازدید: 87  تاريخچه تكنولوژي تزريق بعنوان يك راه حل مهندسي ، يك تكنيك كهن در بسياري زمين است كه درحدود دو قرن قدمت دارد. تزريق در زمين براي نخستين بار توسط شخصي بنام Berigny...