برچسب: CFD چيست

آنالیز جریان بر روی سرریز اوجی بر اساس (CFD) رشته حسابداری

چكيده: هدف اين پايان‌نامه تحقيق در مورد راهكارهاي حل نيمه دقيق از يك طرف و شبيه سازي عددي در مورد رفتار جريان سيال بر روي سرريز اوجي سد انحرافي گرمسار مي‌باشد. همچنين مقايسة نتايج...