برچسب / Computing Grid

  • مارس 9, 2013 - admin

    پروژه محاسبات گریدی

    مقدمه Computing Grid یا شبکه‌های متصل کامپیوتری مدل شبکه‌ای جدیدی است که با استفاده از پردازشگرهای متصل به هم امکان انجام‌دادن عملیات‌ حجیم محاسباتی را میسر می‌سازد. Gridها در واقع از منابع کامپیوترهای متصل به‌شبکه استفاده می‌کنند و می‌توانند با استفاده از برآیند نیروی این منابع محاسبات بسیار پیچیده را به‌راحتی انجام دهند. آن‌ها این […]

    بیشتر