برچسب / Concluoipono

  • نوامبر 11, 2012 - admin

    تجزیه و تحلیل شبکه اترنت

     پایان نامه تجزیه و تحلیل شبکه اترنت این پایان نامه مشتمل بر 130 صفحه می باشد. فهرست مطالب شبکه اترنت Phisical Madia Department خاتمه و نتيجه گيري واژه نامه اصطلاحات زيرلايه رمز گذاري فيزيكي ضميمه نمودار جريان پروسه هاي استاندارد IEEE Degraded Signal testing Speede 10DG  Deployment مقدمه Perleetion testing Approach Worst – Care testing […]

    بیشتر