مقاله ترجمه شده عمران: ارزشیابی و بررسی انتقادی پدیده پایپینگ در سدهای خاکی

بازدید: 155چکیده: در این مقاله، بررسی جامع مقالات منتشر شده در زمینه  پدیده های  پایپینگ خاک ارائه می شود. اولین ابزارها برای طراحی سدهای خاکی برای مقاومت پایپینگ در طول  سال های 1910-1935 توسعه...