مبنای تکنیک های ژنتیک

بازدید: 191مبنای تکنیک های ژنتیک خلاصه تكنيكهاي فني ژنتيكي بعد از شناسايي كامل DNA از سال 1953 آغاز شد بعد با كشف حكم مركزي در سال 1958 توسط فرانسيس كريك اتفاق اتفاد. ژنتيك وارد...