بهبود بخشیدن روش گوس سایدل اصلاح شده برای ماتریس های z

بازدید: 103  چکیده در سال 1991، گروه تحقیقاتی آ. د. گوناواردنا گزارش داد که نرخ همگرایی روش گوس – سایدل با ماتریس پیش شرط I+S برتر از روش تکراری پایه است. در این مقاله...