برچسب: Formation of carcinogenic

مقاله ترجمه شده صنایع غذایی:تشکیل کارسینوژنیک 4(5) متیل ایمیدازول در سیستم های مدل کارامل: نقش سولفیت

چکیده: ویژگی های آنتی اکسیدان غذاها و آشامیدنی ها بطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، داده های کمی در مورد ظرفیت آنتی اکسیدان نوشابه های گازدار گزارش شده است. صرفنظر...