برچسب: Gauss–Seidel method

بهبود بخشیدن روش گوس سایدل اصلاح شده برای ماتریس های z

بازدید: 103  چکیده در سال 1991، گروه تحقیقاتی آ. د. گوناواردنا گزارش داد که نرخ همگرایی روش گوس – سایدل با ماتریس پیش شرط I+S برتر از روش تکراری پایه است. در این مقاله...

مقاله ترجمه شده ریاضی: تجزیه و تحلیل روش همگرایی گاوس-سایدل با پیش شرط برای ماتریس های H

بازدید: 99چکیده: در سال 1997، گروه تحقیقاتی کونو با بهبود روش گوس – سایدل برای ماتریس های Z، ثابت کرد که نرخ همگرای روش گوس – سایدل با پیش شرط برای ماتریس های Z...