دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

چكيده در اين مقاله ارتباط بين مدلهاي DEA  غيرپارامتري براي تحليل كارايي و مدل هاي MCDM براي حالت خطي و غيرخطي معين مي گردد .  با به كار بردن ويژگي هاي نسبي لاگرانژ نشان داده مي شود مدلهاي BCC ، […]

12000تومان توضیحات بیشتر