نوشته‌ها

,

مقاله ترجمه شده صنایع غذایی:تشکیل کارسینوژنیک 4(5) متیل ایمیدازول در سیستم های مدل کارامل: نقش سولفیت

چکیده: ویژگی های آنتی اکسیدان غذاها و آشامیدنی ها بطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، داده های کمی در مورد ظرفیت آنتی اکسیدان نوشابه های گازدار گزارش شده است. صرفنظر از نوشیدنی های مبتنی بر آب میوه، برخی از نوشابه های گازدار متداول یکی از چهار رنگ کارامل مجاز در عذاها را بعنوان عامل رنگ دارند. کارامل ها حاوی ترکیب های ملانینی می باشند که گزارش شده است که در پودرهای آنتی اکسیدان برخی غذاها سهم دارند. هدف این بررسی، تحقیق سهم فعالیت انتی اکسیدان برخی نوشابه های گازدار حاوی کارامل می باشد. برخی از رنگ های کارامل تجاری برای پارامترهای مهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، یعنی HMF (5- هیدروکسی متیل)-2- فورفورال)، گلوکز پسماند و محتوای فراکتوز، کل ترکیب های کاهشی توسط معرفی فولین – کیوکالتی و فعالیت آنتی اکسیدان انجام گرفته توسط روش های FRAP و DPPH. آنالیزهای مشابه روی انواع نوشابه های گازدار با رنگ E150d انجام گرفتند. نتایج نشان دادند که حتی در صورتیکه نوشابه های گازدار حاوی فعالیت آنتی اکسیدان کمتر از نوشیدنی هایی مانند چای، قهوه یا شکلات باشند، ممکن است به منبع آنتی اکسیدان در نظر گرفته شده با رژیم غذایی نسبت داده شوند، از آنجاییکه فعالیت انتی اکسیدان دارای بازه ای از 0.2 برای نوشیدنی هایی مانند نوشابه تا 1.0 برای نوشیدنی های chinotto بودند.

Formation of carcinogenic 4(5)-methylimidazole in caramel model systems: A role of sulphite

دانلود مقاله انگلیسی

 

 

8 صفحه