برچسب: mnes

مقاله ترجمه شده مدیریت:انتخاب بازار بین المللی و کارایی شرکت های تابعه( یک روش شبکه ی عصبی)

چکیده در سرمایه گذاری های چند ملیتی (MNEs)  بایستی بازار های بین المللی  را انتخاب نمود. ما یک مدل انتخاب بازار بین الملل را ارائه میکنیم که امتیازات خاص موسسه ای و هزینه های...