برچسب: Molecular Self Assembly

‌حفاظت از المانهاي شهري در مقابل آلاينده‌هاي محيطي با استفاده از فناوري نانو

  خلاصه مقاله: استفاده از فناوريهاي نوين به خصوص فناوري نانو در راستاي كاهش اثرات آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، بعنوان يكي از راهكارهاي مديريتي مطرح مي‌باشد. يكي از مواردي كه اين فناوري كاربرد خود را متبلور...