برچسب / multiplicative

  • ژوئن 7, 2013 - admin

    ماتریس

      به ازای هر   ثابت، فرض کنید  ، فضای همه ی بردارهای   مؤلفه ای، با درایه های مختلط همراه با ضرب داخلی:  و نرم  باشد. همچنین گوی واحد را با نماد   به صورت زیر نمایش می دهیم: و  را جبر همه ی ماتریس های مختلط   در نظر می¬گیریم. قضیه 1-1: خاصیت […]

    بیشتر