برچسب / nanocatalysts

  • پایان نامه  نانوکاتالیست (nanocatalysts) مشتمل بر125 صفحه و کامل می باشد كاتاليست:   كاتاليست ماده اي مي باشد كه فعل و انفعالات شيميايي را سرعت مي بخشد بدون اينكه خودش در فعل و انفعال معرف شود. كاتاليست مثبت  در ساده ترين شكل آن را مي توان بصورت زير نشان داد: (1-1) C كاتاليست بوده و […]

    بیشتر