برچسب / p.m.s

  • تیر ۸, ۱۳۹۲ - admin

    مدیریت روسازی راه ( P.M.S )

    راههاي بتن اسفالتي 4 تعريف خرابي‌ها و منحني‌ها ومنحني‌هاي ضريب کاهندگي 4 الف-1-2) روش‌هاي انتخاب گزينه‌هاي ترميم و نگهداري 4 1- روش مبتني بر تجربيات قبلي (Ad Hoc): 4 2- روش انتخاب بر مبناي وضعيت کنوني: 4 3- روش انتخاب بر مبناي هزينه‌هاي چرخه‌ي عمر: 4 تعريف شبکه روسازي‌ها 5 اندازه‌گيري وضعيت روسازي در سطح […]

    بیشتر