برچسب: page ranke

آموزش بهینه سازی سایت(بخش 2)

  همان طور که می دانید سئو و بهینه سازی سایت در دو سطح صورت می گیرد. in Page : سئویی که به پارامترهای داخل صفحه می پردازد و سئو OffPage که به مفاهیم...