برچسب / PMS چيست؟

  • اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۲ - admin

    PMS و تاثیر گیاه مرمکی بر آن

    مقدمه حدود يك سال پيش كه به دنبال انتخاب موضوعي جهت پروژه و سمينار خود بوديم، هدفمان را دستيابي به يك موضوع جديد و همه گير قرار داديم. پوكي استخوان و ارتباطش با نحوة تغذيه، سرطان و تغذيه، تغذية دوران بارداري همه و همه جز موضوعات تكراري بودند كه همواره به عنوان موضوع سمينار و […]

    بیشتر