برچسب / propozal

  • شامل 35 فایل خام پروپوزال قرارداد پیشنهاد طرح تحقیقاتی  و… که  جدید می باشند. با خرید و استفاده از این پکیج بدون اتلاف وقت به ارائه طرح پیشنهادی خود بپردازید. فایل خام پروپوزال با فرمت دانشگاه آزاد- دانشگاه علوم پزشکی-دانشگاه های دولتی و پیام نور فرمت پروپوزال موسسات ارگانها ونهادهای دولتی خصوصی و… فایل خام […]

    بیشتر