برچسب / Rating Problem

  • فروردین ۲۴, ۱۳۹۲ - admin

    مبدلهای حرارتی اصلی

    مبدل 1 های 1 حرارتی 1 اصلی 1 فهرست 2 فصل هشتم- الگوریتم و پرینت برنامه و خروجیهای آن 4 خلاصه 4 مصطفی واشوبی 5 فصل اول “Section 1” 5 پارامترهای عملیاتی تعیین کننده مبدل های پوسته لوله ای 10 خصوصیات مبدل پوسته لوله ای Fixed Tube Sheet 11 خصوصیات مبدل پوسته لوله ای U- […]

    بیشتر