برچسب / UML تورسیم آنلاین

  • آبان ۳, ۱۳۹۲ - admin

    سیستم توریسم آنلاین UML

    فهرست مطالب چکیده    6 مقدمه    7 هدف سیستم جاری    7 زبان تحلیل سیستم    7 تاریخچة UML    8 ویژگیهای UML    11 فصل اول: Use Case Diagrams    14 1-1- Use case چیست؟    15 1-2- Actor چیست؟    16 1-3- دیاگرام use case چیست؟    16 1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟    16 1-5- شناسائی Actor های سیستم   […]

    بیشتر