برچسب / uml7

  •   قالب فایل:C# Project + Source + EXE + Document فهرست پایگاه داده SQL Server – به همراه داکیومنت و مستندات فهرست مطالب چکیده 5 مقدمه 6 هدف سیستم جاری 6 زبان تحلیل سیستم 6 تاریخچة UML 7 ویژگیهای UML 10 فصل اول: Use Case Diagrams 13 1-1- Use case چیست؟ 14 1-2- Actor چیست؟ […]

    بیشتر