برچسب / word+پروپوزال

  • پیشنهاده یا پروپوزال به نوشته ای اطلاق می شود که شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش در قالبی مشخص ارائه می دهند. پیشنهاده پژوهشی پلان و شرط اصلی هر تحقیق است که تحقیق کننده اهداف و مسیر را مشخص و در جهت دستیابی به اهدافش به آرمایش می پردازد.پروپوزال طرحی است که پژوهشگر پرسشی […]

    بیشتر
  • پروپوزال مدیریت ورزشی مقطع ارشد که قسمت های اصلی یک پروپوزال علمی دانشگاهی را دارد.   فرمت ورد رشته مدیریت ورزشی 13000 تومان  

    بیشتر
  • شامل 35 فایل خام پروپوزال قرارداد پیشنهاد طرح تحقیقاتی  و… که  جدید می باشند. با خرید و استفاده از این پکیج بدون اتلاف وقت به ارائه طرح پیشنهادی خود بپردازید. فایل خام پروپوزال با فرمت دانشگاه آزاد- دانشگاه علوم پزشکی-دانشگاه های دولتی و پیام نور فرمت پروپوزال موسسات ارگانها ونهادهای دولتی خصوصی و… فایل خام […]

    بیشتر